suomi English
Statsrådets bildbank
Öppen data

Det krävs ingen registrering för att få tillgång till det öppna materialet i Statsrådets bildbank. Materialet är avsett att användas för kommunikation och information. Användningsvillkoren anges i tilläggsinformationen för respektive bild.

Mer information och:
info(at)vnk.fi